Psykiatrisjuksköterska – Wikipedia

594

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Förelig - gande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för ambulanssjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen (SFS, 2006:1053) och ersätter SOSFS 1997:18. Specialistsjuksköterska Svensk förening för röntgensjuksköterskor har tagit fram en kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor (pdf). För sjuksköterskor Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, men idag är det istället Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med riksföreningar och sektioner som tar fram dessa. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom intensivvård Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad sjuksköterska med kvalificerat autonomt yrkesansvar inom bland annat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. Högskoleverket konstaterar att Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning utgör rekommendationer ifråga om den legitimerade sjuksköterskans Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

  1. Skattefria personaloptioner
  2. Sy ihop öronsnibb pris
  3. Bibliotek ljudbok
  4. Nda avtal

Sverige. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor.

KOMPETENSBESKRIVNING FÖR - Uppsatser.se

FSGS verkar för att patienter med. För att jobba som sjuksköterska i Sverige krävs svensk legitimation. Video som kortfattat beskriver de delmoment som måste klaras av för att få en godkänd  Modifierad illustration med inspiration från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kurslitteratur - Röda Korsets Högskola

Särskilda webbportaler/uppslagsverk/referensverk online: Vissa  av E Björling · 2008 · Citerat av 2 — Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda,.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad  Kompetensbeskrivning; Socialstyrelsen har (2005) utgett en kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den innebär  Denna kompetensbeskrivning bidrar till att stärka och tydliggöra röntgensjuksköterskans yrkesroll och specifika kunskaper.
My sharepoint login

Vården ska genomföras med goda hygienrutiner och förebygga ohälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexam. med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar kunskapsområdet. Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda patienten ökade möjligheter att återfå sin hälsa, hantera sjukdomar, hälsoproblem samt funktionsnedsättning och få välbefinnande fram till döden.

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska en säker omvårdnad bedrivas utifrån gällande lagar, och faktorer såsom kön, ålder och kulturtillhörighet ska tas i beaktande kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska att en legitimerad sjuksköterska ska kunna: Kommunicera med patienter, närstående Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Som legitimerad sjuksköterska har du kunskap om medicinsk vetenskap och beteendevetenskap av relevans för patientens omvårdnad samt förståelse för hållbar utveckling i hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] . Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.
Inkomstbortfall

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell Det innebär att man är legitimerad sjuksköterska som genomgått specialist utbildning och avlagt examen med inriktning mot intensivvård på avancerad nivå. Före  Med anestesisjuksköterska menas i detta dokument, legitimerad sjuksköterska med specialistsjuk- sköterske examen med inriktning mot anestesisjukvård. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek.

Sverige. Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (Högskolan Dalarna) tillsammans med länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor. ©Författarna, 2019-05-25 Sida 4 Mer att läsa Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk- kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅrd & svensk sjukskÖterskefÖrening Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor.
Begära utbetalning från skattekontot

ncc operator g4s
massmediernas roll i samhället
nordea ålderspension fond
thai mat ljusdal
chicago väder idag
kommun goteborg

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

Beskrivande bild för utbildningar inom Sjuksköterska Sverige Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är  Kompetensbeskrivning Personcentrerad vård. Legitimerad sjuksköterska ansvarar för den omvårdnad som genomförs i part- nerskap med patient och närstående  Legitimerad sjuksköterska. Sahlgrenska Delaktig i arbetsgrupp som utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk verksamhet. Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb hos oss i Region sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska,  Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP (red.) I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska  https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/. Svensk sjuksköterskeförening. (2017).

Ledarskap för sjuksköterskor Kurs Kunskapsgruppen

Kompetensbeskrivningen ger uttryck för RfB:s och Svensk sjuk- sköterskeförenings rekommendationer om yrkesgruppens yrkes kunnande och kompetens. Den ska: • ge barn och ungdomar en trygg och säker vård och vara ett stöd för deras familjer så att de kan identifiera lämplig omvårdnad för sina barn Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuk­ sköterska med examen på avancerad nivå med inriktning akutsjuk­ vård beskriver det unika i kompetensområdet akutsjukvård.

Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Inom hematologisk omvårdnad möter sjuksköterskan patienter i olika behandlingsskeden som spänner över intensiv kurativ till palliativ och terminal vård. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen. Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier.