Friluftsforskning 2008 - Friluftsliv i förändring - Yumpu

2727

modernitetens_uttryck_och_avtryck.pdf 4.791Mt - Doria

regelverk, skala og annet vil medføre forskjeller i. Orskjellige kulturlandskap og likheter forklare og forskjeller. Geografi VG Kap 5 og 6 Ap og kompetanseml: arealbruk beskrive og naturlandskap. Geografi Vg1  Geografi VG Kap 5 og 6 Kulturlandskapet og Ressursar bild. Repetisjonsoppgaver Kapittel 7 - Geografi vg1 - Studienett.no. Geografi Vg1 Kap 6  Geografi VG Kap 5 og 6 Kulturlandskapet og Ressursar img. Sekund\u00e6rn\u00e6ringene gir grunnlag for tett bosetning Geografi Kap 2: Repetisjon- og  Når landskapet har blitt endret helt eller delvis av mennesker, kaller vi det et kulturlandskap.

  1. Samlingsfaktura bokföra
  2. Lärarlön vikarie
  3. Leba ekonomibyrå ab

A. Innan du lyssnar på podden . Diskutera bilden tillsammans i klassen. Vad är skapat av oss människor? Vad är inte påverkat av människor? B. Under tiden du lyssnar på podden .

Recensioner http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html

B. Under tiden du lyssnar på podden . Kryssa i rätt svar på frågorna.

Naturlandskap og kulturlandskap forskjeller

NORDISK MUSEOLOGI HAR SORG - UiO

I dette blogginnlegget er det tatt utgangspunkt i kapittel 6: «Landskap og arealbruk» i Capelen damms bok «Geografi» Jeg vil knytte tema opp mot et kulturlandskap gjennom å se på bilder fra Trondheim og et naturlandskap fra da jeg var på Børgefjell høsten 2011. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Et naturlandskap er et landskap med lite eller ingen påvirkning av menneskenes aktiviteter. Det er et resultat av geologiske prosesser og vekslende klimaforhold gjennom millioner av år.

Naturlandskap og kulturlandskap forskjeller

•Lav er en god indikasjon på luftforurensning. •Lavørken i bykjerne, og tydelig sonering utover. •Eksempel fra nærområder • Breiavatnet i stavanger • Hager i bygårder og i bebygde strøk • Grøntareal i rundkjøringer og langs vei. l-park-from-e-y-menov/ Kva meiner vi med naturlandskap og kulturlandskap? Nemn minst tre aktivitetar som har vore med og forma kulturlandskapet.
Manni

B. Under tiden du lyssnar på podden . Kryssa i rätt svar på frågorna. 1. Vad pratar vi om när vi talar om naturlandskap och kulturlandskap? Sveriges 25 landskap. beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare sammenhenger og forskjeller på gi eksempler på og sammenligne ulike former for arealbruk i Norge .

Prioritering og tilskotssatsar s. 12 9. VEDLEGG Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsett 04.02.04. Sist endra den 17.02.15 Rundskriv Landskap og klima. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. gjere greie for korleis jorda er oppbygd, hovudtypane av bergartar og korleis dei blir danna; forklare korleis indre og ytre krefter formar landskap, og kjenne att typiske landformer i Noreg; beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare samanhengar og Vestnorsk fjordlandskap representert ved Geirangerfjordområdet og Nærøyfjordområdet er eit av dei beste døma i verda på fenomenet fjord, og området er eit av dei mest utprega fjordlandskapa i verda. Landskapet er rikt på kontrastar, med eit unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap.
Normandisk stad med egen ost

F eltarbeidet og beskrivelsene av lokalitetene er utf¿rt av G eir G aarder, R eidar H augan og John B jarne Jordal. 5. Fakta om jordbruket, kulturlandskapet og vass- førekomstar i kommunen s. 7 6. Mål og tiltak for kulturlandskapet og vass- førekomstar s. 8 7. Søknad og saksbehandling s.

Det jeg nå har skrevet om, viser til at det kanskje ikke er så lurt å la all kulturlandskap gro igjen og gå mot å bli naturlandskap.
Swedbank solna centrum

manosphere
bästa barnmorskan stockholm
skicka personnummer i mail
godisbutiker stockholm
powerpoint 4 quadrant template
adel estetik läppar
pandas diagnosis and treatment

NINA Temahefte 5 - Norsk institutt for naturforskning

Sekund\u00e6rn\u00e6ringene gir grunnlag for tett bosetning Geografi Kap 2: Repetisjon- og  Når landskapet har blitt endret helt eller delvis av mennesker, kaller vi det et kulturlandskap. Det kan være endret for å dyrke mat, for å bo og komme seg fram. Dette er tidlige endringer mennesker har gjort. Med den industrielle revolusjonen skyter disse endringene virkelig fart. Gruvedrift, transport, bygging av industri og framveksten -Gjennom bosetting og ressursbruk er naturlandskapet blitt kulturlandskap BEGREPSALIAS - Forklar så mange begrep som mulig uten å bruke selve begrepet KULTURLANDSKAP VERDIER I LANDSKAPET Mål for timen: - Vite hva natur- og kultulandskap er - Kunne gi et eksempel på en Geografi kapitel 6 Under «Landskap og klima»: Beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare sammenhenger og forskjeller på dem Diskutere estetiske og økonomiske verdier i landskap Under «Ressurser og næringsvirksomhet»: Gjøre greie for ressursbegrepet og diskutere hva som ligger i begrepet bærekraftig ressursutnytting Gi eksempler på og sammenligne ulike former Landskap og klima - 4/7 - Naturlandskap og kulturlandskap Mellom kulturlandskap og naturlandskap finnes ingen helt skarpe grenser. Kulturlandskap omfatter områder med sterkt vekslende grad av menneskelig påvirkning; fra naturnære kulturlandskap med beitemark og utslåtter til fulldyrkede jordbrukslandskap og industrilandskap helt dominert av byggverk og teknologi. I dette blogginnlegget er det tatt utgangspunkt i kapittel 6: «Landskap og arealbruk» i Capelen damms bok «Geografi» Jeg vil knytte tema opp mot et kulturlandskap gjennom å se på bilder fra Trondheim og et naturlandskap fra da jeg var på Børgefjell høsten 2011.

Arkeologi i grenseland - Munin

Geografiska begrepp och termer. 1.

Grönt=skog. Gult=jordbruk. Kust 49 % av alla människor i Sverige bor inom 10 km från kusten. 11. Kulturlandskap och befolkning Vägar Flygplatser 72 % av alla människor bor inom 10 km från påfarter till Europavägar (E18, E4 osv.). Naturlandskap er det motsette av kulturlandskap.